วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Minecraft 1.9


Minecraft Pre Release 6 Available for Download

มายคราฟได้พัฒนามายังต่อเนื่อง ล่าสุดไต่มาถึง pre6 แล้ว ดีใจกันไหมละ
Minecraft 1.9

Minecraft 1.9 Pre Release 6 Changelogs

 • Eyes of Ender
 • Boss Health Bar
 • Enhanced end spikes
 • Way to the End Dimension
 • Change Lily pads to Solid block type
 • Drop stair blocks when braking stairs
 • Make blocks breaking faster than before
 • When placed fenced under farmland will no longer stop crop trampling.
 • Fixed Repeater Bug
 • Powered Minecart now able to push to any directions
 • Added Particle effects in Game Options
 • Fixed major and minor bugs
Download Minecraft Pre Release 6 Available for Download

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น