วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตาราง Craft ของ


Minecraft รวมวิธีการคราฟ
Redstone-Repeater.png Powered-Minecart-Crafting.png Crafting-Watch.pngCrafting-Torches_2.png Crafting-TNT-Block.png Crafting-Swords.gifCrafting-Sugar_2.png Crafting-Storage-Minecart.png Crafting-Stone-Button.pngCrafting-Sticks.png Crafting-Steps.png Crafting-stairs.gifCrafting-Snow-Block.png Crafting-Sign.png Crafting-Rose-Red_2.pngCrafting-Red-Wool.png Crafting-Red-Torch_2.png Crafting-Purple-Wool.pngCrafting-Pressure-Plates1.gif Crafting-Planks1.png Crafting-Pink-Wool.pngCrafting-Pickaxes1.gif Crafting-Painting.png Crafting-Ore-Blocks1.gifCrafting-Ore1.gif Crafting-Orange-Wool.png Crafting-Orange-Dye.pngCrafting-Note-Block.png Crafting-Mushroom-Stew.png Crafting-Minecart-Tracks.pngCrafting-Magenta-Wool.png Crafting-Lime-Dye_2.png Crafting-Light-Grey-Dye-2.pngCrafting-Light-Gray-Wool.png Crafting-Light-Gray-Dye.png Crafting-Light-Blue-Wool.pngCrafting-Light-Blue-Dye.png Crafting-Lever.png Crafting-Leggings.gifCrafting-Jukebox.png Crafting-Jack-O-Lantern.png Crafting-Hoes.gifCrafting-Helmets.gif Crafting-Green-Wool.png Crafting-Gray-Wool.pngCrafting-Gray-Dye.png Crafting-Golden-Apple.png Crafting-Furnace.pngCrafting-Flint-and-Steel.png Crafting-Fence.png Crafting-Dispenser.pngCrafting-Dandelion-Yellow_2.png Crafting-Cyan-Wool.png Crafting-Cyan-Dye1.pngCrafting-Compass.png Crafting-Cloth-Block.png Crafting-Clay-Block.pngCrafting-Chestplates.gif Crafting-Cake_2.png Crafting-Bucket_2.pngCrafting-Brown-Wool.png Crafting-Brimstone.png Crafting-Brick-Block.pngCrafting-Bread.png Crafting-Bowls.png Crafting-Bow.pngCrafting-Boots.gif Crafting-Bookshelf.png Crafting-Bone-Meal-White-Dye_2.pngCrafting-Boat.png Crafting-Blue-Wool.png Crafting-Black-Wool.pngCrafting-Axes.gif Crafting-Arrows.png Bed.png

Crafting-Shovels.gif (13.14 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 350)
Crafting-Shovels.gif
Crafting-Magenta-Dye_2.png (1.44 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 247)
Crafting-Magenta-Dye_2.png
Crafting-Doors.gif (7.22 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 318)
Crafting-Doors.gif

1 ความคิดเห็น: